W średniowieczu Teoria Ptolemeusza była uzupełniana i Stała się bardzo Zawiła. W szczególności Introduction ekwantu Nadal nie wyjaśniało złożoności ruchów Planet dolnych je górnych. Dopiero Mikołaj Kopernik przyjął założenie, że ZIEMIA nie jest nieruchomym punktem obwodnicą wszechświata, uznając, że krąży Ona Dookoła słońca-Tak Jak pozostałe planety. Wśród, wyznających geocentryzm, pitagorejczyków znajdowali się Jednak także myśliciele przekonani o dopuścić ruchu ziemi. Jednym z nich był Filolaos z Tarentu. W środku wszechświata umieścił sur najczystszą z étrangère – Ogień. Wokół ognia krążyła ZIEMIA, przeciwziemia, Słońce, Księżyc, a i Gwiazdy stałe. Ogień Centralny i tajemnicza przeciwziemia byly niewidoczne dla człowieka, ponieważ zamieszkana część nasjay a była OD nich odwrócona vicié. O istnieniu ognia centralnego świadczyły Jednakże, odbijające jego Światło, Słońce i Księżyc. Przeciwziemia pojawiła się w teorii Filolaosa tylko po to, par uzupełnić doskonały Wszechświat o brakujące, dziesiąte ciało niebieskie (najdoskonalszą liczbą była, według pitagorejczyków, Liczba 10). Hipparch nie dopracował swojej teorii. Jego obserwacje byly zbyt ubogie, par wyjaśnić całą złożoność ruchu activité niebieskich. Modèle Hipparcha dopracował wybitny Astronom – Ptolemeusz.

Teoria geocentryczna (z gr. Geo – ZIEMIA) – zdezaktualizowana Teoria budowy wszechświata, której istotą jest założenie, że nieruchoma ZIEMIA znajduje się w Centrum wszechświata, un wokół korzystam krążą pozostałe ciała niebieskie: Słońce, planety, Księżyc i Gwiazdy. Geocentryzm został Stworzony w czasach, Kiedy ogromny Wpływ na przekonania ce budowy wszechświata miała Biblia. Duchowieństwo zgadzało się z poglądami ptolemeusza, ponieważ byly zgodne z pismem świętym, natomiast Teza Kopernika wymusiłaby przejście na Inny Tok Myślenia oraz rewolucję w wierzeniach. ZIEMIA nie byłaby już czymś niezwykłym, lecz zwykłą planetą. Pierwsze poglądy ce geocentryzmu Opublikował eudoksos z Knidos w IV w. p. n. e w teorii Sfer homocentrycznych, która zakładała istnienie processus siedmiu Sfer. Teoria ta została rozwinięta w II w. n.e. w utworze PT.

“Mathematike Syntaxis”, którego Autorem był Astronom Klauditer Ptolemeusz. Dzieło à nazywane jest także jako “Almagest” i przez 1400 lat, wiło Najważniejsze zasady ce astronomii. Ptolemeusz był greckim astronomem, matematykiem oraz geografem. Przyszedł na Świat w 87 r. n.e. w Egipcie. Kształcił się w Aleksandrii u Teona ze Smyrny, a zmarł prawdopodobnie w 168 Roku n.e. Stworzony przez nich modèle kosmosu zakładał, że ZIEMIA znajduje się w Centrum wszechświata. Do otaczających ją siedmiu Sfer przymocowane byly planety: Słońce i Księżyc. Na zewnętrznej, ósmej sferze znajdowały się natomiast Gwiazdy.